27 Luty 2024

Jaka powinna być woda, którą pijemy?

img

Filtry do wody

Jaka powinna być woda, którą pijemy?

Chcesz kupić system uzdatniania wody do swojego domu? Możesz zajrzeć do sklepu internetowego lub skontaktować się z ekspertem, aby dowiedzieć się więcej!

Woda z naszych kranów czasami nie smakuje dobrze i ma dziwny zapach. Jak można rozpoznać, że coś jest nie tak? Gdzie mogę znaleźć informacje na temat dopuszczalnych stężeń niektórych substancji w wodzie? Kiedy najlepiej jest przeprowadzić analizę wody? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci ocenić jakość wody pitnej w Twoim gospodarstwie domowym.

Jakie parametry wody powinny być kontrolowane?

Wszystkie istotne informacje zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dokument ten jest najważniejszym wyznacznikiem jakości wody przeznaczonej do spożycia w Polsce. Określa on również minimalną częstotliwość pobierania próbek wody oraz miejsce ich badania, a także nadzór nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody oraz nadzór nad wyrobami i materiałami stosowanymi podczas uzdatniania i dystrybucji wody.

Co możemy znaleźć w rozporządzeniu?

Najważniejsze dla użytkowników wody wodociągowej są tabele z dopuszczalnymi stężeniami określonych substancji. Wytyczne są monitorowane przez zakłady, więc osoby, których woda pochodzi bezpośrednio z wodociągów, nie muszą się martwić. Polecam natomiast zapoznanie się z nimi właścicielom prywatnych ujęć wody.

Rozporządzenie koncentruje się na podstawowych wymaganiach chemicznych i mikrobiologicznych.

Wymagania mikrobiologiczne określają maksymalne dopuszczalne ilości enterokoków i escherchiacoli, a także ilość bakterii legionella, która może znajdować się w ciepłej wodzie.

Wymagania chemiczne to wytyczne, które określają dopuszczalne poziomy substancji takich jak azotyny, azotany, benzeny, chlor, fluor i miedź.

Dodatkowe wymagania organoleptyczne lub fizykochemiczne określają dopuszczalne wartości dla: glinu, amonu, chlorków, manganu i siarczanów; zapachu, smaku; przewodności; barwy; stężenia jonów wodorowych.

Na jakie właściwości warto zwrócić uwagę?

Nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić wszystkie parametry, ale jeśli woda wydaje się mętna, ma inną barwę lub nietypowy zapach, możemy wnioskować, że coś jest nie tak.

Po pierwsze, woda pitna musi być wolna od chloru i pochodnych organicznych, a także pestycydów, wirusów i bakterii. Woda pitna powinna być również klarowna, bezbarwna, bezwonna i mieć orzeźwiający smak.

Poniżej znajduje się lista kilku najważniejszych właściwości, które warto sprawdzić i wziąć pod uwagę.

Zapach

Woda może mieć inny zapach, jeśli zawiera gazy, takie jak siarkowodór, organiczne i nieorganiczne substancje chemiczne lub inne gazy. Sposób uzdatniania wody może również wpływać na zapach wody pitnej. Woda będzie pachnieć, jeśli jest dezynfekowana chlorem. Istnieją trzy rodzaje zapachów: specyficzny, roślinny i gnilny. Można stosować skalę intensywności zapachu, która waha się od 0 (brak zapachu) do 5 (5 (bardzo silny zapach). Temperatura zapachu jest określana przez to, czy jest on gorący (g) czy zimny (z).

Ciekawostka: Woda z kranu może zawierać tylko zapachy z grupy roślinnych. Ich intensywność nie może przekraczać trzeciego poziomu. W przeciwnym razie woda nie jest bezpieczna do picia.

Smak
Woda może mieć cztery rodzaje smaku. Pierwszy z nich jest słony i jest spowodowany obecnością chlorku sodu w wodzie. Siarczany sodu i magnez są odpowiedzialne za smak gorzki. Smak słodki może być spowodowany albo przez substancje organiczne albo przez kwasy mineralne. Smak jest również oceniany od 0 (brak smaku do bardzo silnego) do 5. Ważne jest, aby pamiętać, że intensywność smaku jest indywidualnym odczuciem i wzrasta wraz ze wzrostem temperatury wody.

Kolor
Na barwę wody może wpływać wiele substancji. Do najczęstszych należą związki humusowe, jony metali oraz ścieki z zakładów przemysłowych.

Mętność
Woda o dużej mętności nie jest zalecana do użytku i spożycia. Przyczyną tej właściwości mogą być związki żelaza, manganu oraz części skał lub gleby. Ponadto woda może być zanieczyszczona ściekami. Maksymalna dopuszczalna mętność dla wody przeznaczonej do picia wynosi 5 mg/dm3.

Właściwości chemiczne wody

Odczyn pH
Parametr pH opisuje odczyn roztworów wodnych. Według przyjętych norm roztwory kwaśne mają wartość pH poniżej 7, roztwory obojętne mają wartość pH 7, a roztwory zasadowe wartość pH powyżej 7. Istnieje wiele składników, które mogą mieć wpływ na pH wód naturalnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia mówi, że woda przeznaczona do picia powinna mieć pH od 6,5 do 9,5. Jest to jednak nadal duży przedział.

 

O autorze

Komentarze

Zostaw komentarz