22 Marzec 2023

Zanieczyszczenie powietrza, rak płuc, oczyszczacze powietrza

img

Blog

Zanieczyszczenie powietrza, rak płuc, oczyszczacze powietrza

Rak płuc co roku pochłania w Stanach Zjednoczonych 160 tys. istnień ludzkich, a palenie tytoniu jest główną przyczyną w 85 proc. tych przypadków. Wskaźnik przeżycia w przypadku tej śmiertelnej choroby wynosi zaledwie 15 procent. Chociaż rak płuc zabija znacznie więcej Amerykanów niż jakakolwiek inna forma raka, fundusze na badania nad rakiem płuc są mniejsze niż na badania nad innymi formami nowotworów. Dzieje się tak częściowo z powodu piętna, jakie nosi ze sobą rak płuc - przekonania, że rak płuc jest często wynikiem palenia papierosów.

Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na zdrowie

Inne główne przyczyny raka płuc to narażenie na radon w domu, a następnie bierne palenie. Oba są problemami związanymi z jakością powietrza w pomieszczeniach, które można złagodzić poprzez działania prewencyjne, w tym zastosowanie wysokowydajnego oczyszczacza powietrza HEPA. Jak zauważono w Air Quality News, jedno z ostatnich badań wykazało, że oczyszczacz powietrza może odegrać istotną rolę w zmniejszeniu objawów astmy u dzieci mieszkających w domach, w których jedna lub więcej osób dorosłych pali. Jednak jedynym pewnym sposobem ochrony przed biernym paleniem jest wyeliminowanie go z domu. Zachęcaj też palaczy do rzucenia palenia już teraz.

Po radonie i biernym paleniu, inną ważną przyczyną raka płuc jest zanieczyszczenie powietrza. Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Ottawie potwierdza, że zanieczyszczenie drobnymi cząsteczkami jest związane z rakiem płuc u osób, które nigdy nie paliły. Wyniki, opublikowane w październiku w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, zostały oparte na badaniu 189 699 osób, które nigdy nie paliły. Wniosek z badania: "Obecne ustalenia wzmacniają dowody na to, że stężenia PM2,5 (zanieczyszczenia drobnymi cząstkami) mierzone w otoczeniu w ostatnich dziesięcioleciach są związane z niewielkim, ale mierzalnym wzrostem umieralności z powodu raka płuc". Jak duży jest ten wzrost? Ludzie, którzy nigdy nie palili, ale którzy mieszkają w obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczeń, są o 20 procent bardziej narażeni na śmierć z powodu raka płuc niż ci, którzy mieszkają tam, gdzie zanieczyszczenie powietrza nie jest znaczące.

Poziom zanieczyszczenia powietrza, a rak płuc

Wiele osób postrzega zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc związane z zanieczyszczeniem powietrza jako argument przemawiający za tym, że regulacyjne poziomy dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza powinny pozostać na jak najniższym poziomie. Badania nie dowodzą, że zanieczyszczenie powietrza spowodowało raka płuc, ale raczej, że zwiększyło śmiertelność.  Naukowcy zauważyli, że zanieczyszczenie powietrza szkodzi płucom poprzez wywoływanie stanów zapalnych i uszkadzanie DNA.

Związek między zanieczyszczeniem powietrza a rakiem płuc jest dobrym powodem do rozważenia potencjalnych środków ochronnych, w tym stosowania oczyszczacza powietrza w domu w celu zmniejszenia lub wyeliminowania zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach w jak największym stopniu. Jednak biorąc pod uwagę przytłaczający wzrost ryzyka zachorowania na raka płuc spowodowany paleniem tytoniu, pierwszym i najważniejszym krokiem w walce z tą śmiertelną chorobą jest rzucenie palenia. 

 

O autorze

Komentarze

Zostaw komentarz