29 Listopad 2023

Zanieczyszczenie wody - rodzaje i przyczyny

img

Blog

Zanieczyszczenie wody - rodzaje i przyczyny

Zanieczyszczenie wody jest bezpośrednim skutkiem niekorzystnych zmian chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych. Wzrastające nasilenie zanieczyszczeń wody jest wynikiem niekorzystnych zmian w jej właściwościach chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych. Stosowanie pestycydów w produkcji roślinnej. Większość zanieczyszczeń wody jest wprowadzana do wody przez ścieki.

Zanieczyszczenie wody: Co je powoduje?

Zanieczyszczenie wody to sytuacja, w której naturalny (w sensie: chemiczny) i fizyczny skład wody zostaje zaburzony. Może być ono spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak: Może być spowodowane fizycznymi zanieczyszczeniami, takimi jak plastikowe butelki czy ścieki z pobliskich fabryk. Zanieczyszczenie wody nie zawsze jest wynikiem działań człowieka. Czasami dochodzi do niego w sposób naturalny, np. przez zanieczyszczenie związkami miedzi lub zasolenie.

Zanieczyszczenie wody może być spowodowane przez nadmiar nawozów lub nieumyślne stosowanie nawozów. Na wody mogą też wpływać substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie i pestycydy. Te substancje chemiczne chronią rośliny np. przed robakami, a także znajdują się w osadach ściekowych i kompostach przemysłowych. Zanieczyszczenie wody może być również spowodowane przez organiczne i nieorganiczne cząstki gleby, które tworzą zawiesiny. Mogą być one powodowane przez erozję wodną i wietrzną oraz niewłaściwe stosowanie nawozów.

Zanieczyszczenie wody nieczęsto jest szczegółowo omawiane. Najbardziej niebezpieczne dla człowieka jest degradowanie wody przez związki arsenu i fluoru. Choć są one niezbędne dla naszego organizmu, ich nadmierna ilość może wyrządzić poważne szkody. Fluoroza to choroba spowodowana nadmiarem fluoru w organizmie. Występuje najczęściej w krajach takich jak Chiny, Indie i Meksyk. Fluoroza jest często związana z wydobywaniem wody z głębokich stref wodnych. Arsen również może być niebezpieczny, jeśli jego poziom jest zbyt wysoki.

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne jest spowodowane obecnością mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak bakterie, wirusy, algi i grzyby. Jest to najbardziej niebezpieczny dla ludzi rodzaj zanieczyszczenia wody. Należą do nich Escherichiacoli, paciorkowce kałowe i Clostridium perfringens. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody może być spowodowane m.in. przez:

  • Zalewanie studni głębinowych wodami gruntowymi
  • przedostanie się ścieków do ujęcia wody pitnej
  • W pobliżu ujęć wody pitnej zlokalizowane są fermy hodowlane i pola uprawne.
  • Niewłaściwe składowanie odpadów komunalnych

Rodzaje zanieczyszczeń wody

Wyróżnia się kilkanaście rodzajów zanieczyszczeń wody. Różnią się one pod względem źródła, pochodzenia, trwałości i stopnia szkodliwości. Kryteria klasyfikacji stosowane do klasyfikowania zanieczyszczeń wody mogą mieć różne skutki i konsekwencje.

Podstawowym kryterium decydującym o klasyfikacji zanieczyszczeń wody jest ich pochodzenie. Jest to główne kryterium decydujące o tym, które zanieczyszczenie wody podlega podziałowi.

  • Zanieczyszczenia naturalne są powodowane przez "domieszki" znajdujące się w wodzie, np. w wyniku bezpośredniego kontaktu z glebą. Do takich związków należą fluor, arsen i wcześniej wymienione związki.
  • Zanieczyszczenia sztuczne, które są bezpośrednio związane z oddziaływaniem człowieka.
  • Inną powszechnie stosowaną klasyfikacją zanieczyszczeń wody jest ich podział ze względu na stopień trwałości. Różnice możemy rozróżnić, biorąc pod uwagę stopień trwałości degradacji w wodzie
  • Zanieczyszczenia rozkładalne to substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i innych organizmów żywych. Podlegają one jednak procesom chemicznym i w końcu ulegają rozkładowi. Do tego typu zanieczyszczeń należą ścieki bytowe.
  • Substancje zanieczyszczające nieulegające rozkładowi to substancje organiczne, takie jak metale ciężkie, które nie są podatne na rozkład.
  • Zanieczyszczenia trwałe to substancje, które pozostają w wodzie przez długi czas. Przykładem tego typu są pestycydy.

Zanieczyszczenie wody

Zanieczyszczenie wody: Konsekwencje

W zależności od punktu widzenia, istnieje wiele skutków, jakie zanieczyszczenie wody może mieć dla naszego zdrowia. Zanieczyszczenie wody może mieć wiele skutków. Może powodować, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi, traci smak i często staje się mętna. Może również zmienić jej kolor i zapach. Skażenia mikrobiologiczne mogą również powodować zatrucia pokarmowe, które w skrajnych przypadkach mogą okazać się nawet śmiertelne. To nie jest błaha sprawa. Zanieczyszczenie wody może mieć niszczący wpływ na ekosystemy wodne (zarówno na zwierzęta, jak i rośliny).

Polska: Zanieczyszczenie wody

W Polsce występuje wysoki poziom zanieczyszczenia wody. Powoduje to niedobór wody i jej niezdatność do spożycia. Najbardziej zanieczyszczonym obszarem w Polsce jest Wyżyna Śląska. Wynika to przede wszystkim z działalności przemysłowej.

Źródłem wody wodociągowej w Polsce są wody podziemne. Stanowi ona zagrożenie z powodu wielu czynników, w tym środków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Wody gruntowe mogą być również zanieczyszczone przez produkty naftowe, które przedostają się przez nieszczelne rury lub stacje benzynowe. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia przemysłowe również mogą przenikać do wód gruntowych.

W ostatnich latach obserwuje się znaczne pogorszenie jakości polskich rzek. Ich stopniowa degradacja jest spowodowana głównie zanieczyszczeniami pochodzącymi z dróg wodnych (rolniczymi, przemysłowymi i komunalnymi). Problem ten można również przypisać ich nadprodukcji oraz brakowi rozwiązań technologicznych w zakresie oczyszczania ścieków.

Polskie jeziora są również zanieczyszczone przez ścieki i produkty rolne. Ważne jest, aby nie pominąć wpływu pestycydów na polskie jeziora. Te metale ciężkie mogą mieć niszczący wpływ na ich stan. W wyniku zanieczyszczenia wody ginie wiele gatunków zwierząt i roślin.

Niepokojący jest również stan Morza Bałtyckiego. Jest ono zanieczyszczone przez transport wodny, związki pochodzenia rolniczego oraz ścieki, które wpływają do niego z rzek (głównie Odry i Wisły).

Zanieczyszczenie wody jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń ekologicznych XXI wieku. Ważne jest, aby z zasobów wodnych korzystać oszczędnie i z rozwagą. Woda z wodociągów miejskich może być nadal używana do picia. Należy ją najpierw przefiltrować za pomocą filtrów Dar Natury. Dystrybutory wody Dar Natura to świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą pić wody z kranu, ale chcą być świadomi tematu ekologii. Dzięki temu mogą zmniejszyć ilość produkowanego plastiku i przyczynić się do ochrony naszej planety.

O autorze

Komentarze

Zostaw komentarz